Directorio de proyectos : Calculadora de espacios - Calcular a media de vendas e mostrar o cálculo.